top of page
Обов'язки і права членів громадських формувань з охорони громадського порядку

    Члени громадських формувань з охорони громадського порядку зобов'язані:

     - брати активну участь в охороні громадського порядку, припиненні адміністративних правопорушень і злочинів та запобіганні їм;

     - під час виконання  обов'язків з охорони громадського порядку мати особисте посвідчення члена громадського формування та нарукавну пов'язку;

     - доставляти до органів Національної поліції,  штаб громадського формування з охорони громадського порядку або громадський пункт охорони порядку, приміщення виконавчого органу селищної, сільської ради  осіб, які вчинили  адміністративне правопорушення, з метою його припинення, якщо вичерпано інші заходи впливу, встановлення особи порушника, складення протоколу про адміністративне правопорушення у разі неможливості скласти його на місті вчинення правопорушення, якщо складення протоколу є обов'язковим;

     - надавати у  межах наданих їм прав допомогу народним депутатам України, представникам органів державної влади та органів місцевого самоврядування у їх законній діяльності, якщо в цьому їм чиниться протидія або загрожує небезпека з боку правопорушників.

     Умови та порядок застосування заходів фізичного впливу і спеціальних засобів

     Члени  громадського формування з охорони громадського порядку під   час  спільного  з  поліцейськими,   виконання  покладених  на  них  завдань з охорони громадського  порядку мають право застосувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби індивідуального захисту та самооборони,  заряджені  речовинами сльозоточивої та дратівної дії   у  випадках  і  в  порядку,  передбачених  законом.  Порядок придбання,  видачі  громадським формуванням з охорони громадського порядку цих  спеціальних  засобів  та  їх зберігання   визначається   Міністерством   внутрішніх   справ.

     Про намір  застосувати  силу  і   спеціальні   засоби   особи попереджаються   (якщо  дозволяють  обставини).  Без  попередження фізична сила і  спеціальні  засоби  можуть  застосовуватися,  якщо виникла безпосередня загроза життю або здоров'ю члена громадського формування,  іншого громадянина, поліцейського.

     Не дозволяється   застосування  заходів  фізичного  впливу  і спеціальних засобів до жінок з явними  ознаками  вагітності,  осіб похилого   віку   або   з   вираженими  ознаками  інвалідності  та малолітніх,  крім  випадків  вчинення  ними  групового  нападу, що загрожує  життю  і  здоров'ю  людей, членів громадських формувань, поліцейських, або збройного нападу чи збройного опору.

     У разі  неможливості  уникнути застосування заходів фізичного впливу або спеціальних  засобів  члени  громадських  формувань  не можуть    перевищувати    міри,    необхідної    для    припинення правопорушення,  а також зобов'язані звести до мінімуму можливість заподіяння шкоди здоров'ю правопорушника та інших громадян. У разі заподіяння такої шкоди члени  громадських  формувань  забезпечують подання допомоги потерпілим у найкоротший термін.

     Про поранення або смерть правопорушника, що сталися внаслідок застосування заходів фізичного впливу і спеціальних засобів, члени громадських формувань повинні негайно сповістити відповідні органи Національної  поліції  і  прокуратури.

     Перевищення повноважень із застосуванням  сили,  а  також спеціальних засобів  тягне  за  собою  відповідальність  згідно  з законом.

     Члени  громадських формувань з охорони громадського порядку,  які  мають  документ  дозвільного характеру, виданий  уповноваженим державним органом, на придбання, зберігання і   застосування   спеціальних   засобів  самооборони,  заряджених речовинами  сльозоточивої  та  дратівної  дії, мають право під час виконання   своїх   обов'язків   спільно   з   поліцейськими застосовувати власні або видані цими об'єднаннями спеціальні  засоби: 

     1) для самозахисту і захисту громадян  від  нападу  та  інших дій, що створюють загрозу їх життю або здоров'ю;

     2) для  припинення  групових порушень громадського порядку;

     3) для відбиття нападу на  будівлі,  приміщення  державних  і громадських організацій, підприємств, установ, транспортні засоби, а також громадян та їх особисту власність;

     4) для  затримання  і  доставлення  до  органу  Національної поліції, громадського    пункту   охорони   порядку   осіб,   які   вчинили адміністративні правопорушення чи злочини, продовжують заподіювати шкоду оточуючим громадянам або чинять опір;

     5) для  припинення  в  разі  потреби  опору  поліцейським, іншим особам,  які виконують службові або громадські обов'язки з охорони громадського   порядку   і   державного  кордону  та  боротьби  із злочинністю.

    Членам громадського    формування   забороняється   під   час виконання  своїх  обов'язків  з  охорони  громадського  порядку використовувати холодну та вогнепальну зброю, в тому   числі   мисливську,  яка  згідно  з  чинним  законодавством  перебуває в їх особистому користуванні.

Правові гарантії та соціальний захист членів громадських формувань з охорони громадського порядку

     Законом гарантується захист життя, здоров'я, честі, гідності, майна члена громадського  формування  та  членів  його  сім'ї  від злочинних посягань та інших протиправних дій.

     Злісна непокора  членові  громадського  формування  з охорони громадського порядку,  а також його образа та інші   дії,   що   перешкоджають  виконанню  покладених  на  нього обов'язків, тягнуть за собою відповідальність згідно з законом.

     У разі  загибелі  членів  громадського  формування  під   час виконання  ними  покладених  на них завдань з охорони громадського порядку членам сім'ї  загиблого  або  особам, які   перебувають  на  його  утриманні,  за  рахунок  коштів,  які виділяються на фінансування  діяльності  громадських  формувань  з охорони  громадського  порядку,  у порядку, визначеному Законом,  виплачується  одноразова  допомога   у розмірі  не  менше  п'ятирічного середнього заробітку загиблого за основним місцем  роботи,  а також   відповідно   до   чинного законодавства   призначається   пенсія  у  зв'язку  з  втратою годувальника.

     У разі каліцтва,  заподіяного члену громадського  формування, або встановлення інвалідності, яка настала внаслідок виконання ним обов'язків з охорони громадського порядку,  у  порядку,  визначеному Законом,  йому виплачується одноразова допомога у  розмірі  від трирічного до п'ятирічного  середнього заробітку   (залежно   від   ступеня   втрати   працездатності)  і призначається пенсія по інвалідності відповідно до  законодавства. Кошти,  витрачені  у зв'язку з цим на лікування члена громадського формування, стягуються з винної особи у встановленому порядку.

     За членами громадських формувань, які потерпіли від злочинного діяння,  за винятком випадку заподіяння такої шкоди при перевищенні ними меж необхідної оборони, зберігаються місце роботи (посада) та середня заробітна плата на весь період до відновлення працездатності або визнання їх у встановленому порядку інвалідами.

     Одноразові допомоги члену громадського формування  з  охорони громадського  порядку або членам його сім'ї, передбачені частинами третьою і четвертою  цієї  статті,  а  також збитки,  завдані його майну чи майну членів його сім'ї у зв'язку з виконанням  ним  обов'язків  з  охорони  громадського  порядку,   можуть   бути   відповідно   виплачені  чи компенсовані у  повному  обсязі  за  рахунок  коштів  відповідного місцевого бюджету з наступним стягненням цієї суми з винних осіб у встановленому законом порядку.

     Члени зазначених   громадських    формувань    можуть    бути застраховані  за  рахунок  коштів відповідних місцевих бюджетів на випадок загибелі  або  смерті  на  суму  десятирічного  середнього заробітку за основним місцем роботи, а в разі поранення, контузії, травм або  каліцтва,  захворювання  чи інвалідності,  що сталися у зв'язку з виконанням обов'язків з охорони громадського  порядку,  -  у  розмірі  від  річної  до  п'ятирічної середньої   заробітної   плати   залежно   від   ступеня    втрати працездатності.

Покрокова інструкція порядку вступу і надання відповідних документів
до Громадського формування з охорони громадського порядку

Співбесіда з начальником штабу ГФ з ОГП «ІРПІНСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА»

(Ковальчук Микола Михайлович 050 344-08-80)

 

Ознайомитись:

 • Закон України «Про участь громадян в охороні громадського порядку»

 • Постанова КМУ «Про затвердження Типового статуту громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, описів зразків бланків посвідчення і нарукавної пов’язки члена такого формування»

 

Заповнити власноруч і надати до штабу ГФ з ОГП «ІРПІНСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА»:

 

Заяву на вступ встановленого зразка;

 • Анкету кандидата;

 • Згоду на обробку персональних даних;

 • 2 фотокартки 3х4.

Копії документів:

 • Паспорт (всі заповнені сторінки);

 • Ідентифікаційний код;

 • Водійське посвідчення (за наявності);

 • Військовий квиток (за наявності).

Отримати в сервісному центрі МВС «Довідку про відсутність судимості» (послуга безкоштовна)

Заява особисто надається до органів Національної поліції за місцем проживання, або в м. Києві вул. Богомольця, 10; вул. Воздвиженська, 4-А.

 

Пройти медичний огляд і отримати: (послуга платна)

 • Сертифікат нарколога форма 140/о;

 • Сертифікат психіатра форма 122-2/о;

 • Довідка форма 127/о (зброя).

м. Київ, вул. Васильківська 13, 044 258-19-76 або в медичних закладах за місцем проживання.

 

Отримати «Довідку про проходження вивчення матеріальної частини зброї, правил поводження з нею та застосування» (послуга платна). Тир «Динамо» та «Ібіс» м. Київ.

 

Проходження первинного інструктажу і навчання в органах Національної поліції і отримання відповідного посвідчення члена ГФ «ІРПІНСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА».

 

bottom of page