top of page

Завдання
КП "Муніципальна варта":

 • забезпечення дотримання громадського порядку  на об’єктах комунальної власності і у місті;

 • забезпечення цілісності об’єктів комунальної власності (будівель, споруд, територій, транспортних засобів, іншого рухомого і нерухомого майна, матеріальних цінностей тощо);

 • успішна протидія можливим загрозам, провокаціям, проявам тероризму;

 • підтримка нормальної життєдіяльності міста, стабільної роботи його важливих об’єктів;

 • попередження та успішне подолання небезпечних та надзвичайних ситуацій, мінімізація їх наслідків;

 • інформування органів Національної поліції про вчинені або ті, що готуються, злочини, місця концентрації злочинних угруповань;

 • сприяння органам Національної поліції у виявленні і розкритті злочинів, розшуку осіб, які їх вчинили, захисті інтересів держави, підприємств, установ, організацій,   громадян від злочинних посягань;  

 • підвищення рівня дисципліни учасників дорожнього руху, зменшення дорожньо-транспортних пригод, кількості злочинів, пов’язаних з використанням автотранспорту, підвищення безпеки дорожнього руху;

 • зменшення кількості крадіжок, грабежів, розбійних нападів, хуліганських вчинків тощо;

 • зростання ефективності прийняття оперативних та стратегічних управлінських рішень щодо забезпечення безпеки у місті;

 • здійснення спільно з виконавчими органами Ірпінської міської ради і іншими суб’єктами комунальної власності  забезпечення благоустрою населених пунктів;

 • надання невідкладної   допомоги  особам,  які  потерпіли  від нещасних випадків чи правопорушень;

 • участь у рятуванні людей і  майна,  підтриманні  громадського порядку у разі стихійного лиха та інших надзвичайних обставин;

 • надання допомоги органам внутрішніх справ у забезпеченні громадського порядку і громадської безпеки, запобігання кримінальним і адміністративним правопорушенням.

 

Права та обов’язки

В сфері здійснення охоронної діяльності КП "Муніципальна варта" має наступні повноваження:

 • придбавати, зберігати та використовувати в установленому законодавством порядку спеціальні засоби, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;

 • використовувати радіозв’язок в установленому законодавством порядку;

 • використовувати в охоронній діяльності службових собак;

 • використовувати в охоронній діяльності технічні засоби охоронного призначення;

 • одержувати за своїм письмовим запитом від замовника послуг з охорони відомості та копії документів, необхідні для здійснення заходів охорони на об'єкті охорони;

 • за згодою замовника послуг з охорони (його представника) оглядати територію, будинки, приміщення, майно, що охороняються;

 • використовувати транспорт реагування:

 • транспорт реагування суб'єкта охоронної діяльності є спеціальним транспортом і обладнується засобами радіотехнічного зв'язку, кольорографічними схемами та написами, відповідними світловими та звуковими сигналами у порядку, визначеному Міністерством внутрішніх справ України.

 • здійснювати роботи з установленням систем охоронної та протипожежної сигналізації, систем протизламної сигналізації, радіо та телевізійних антен, громовідводів;

 • проводити навчання і підготовку працівників охорони, особистої охорони та охоронців;

 • вимагати від громадян, службових та посадових осіб підприємства, установи, організації незалежно від форм власності припинення протиправних дій, дотримання законності та правопорядку;

 • вимагати від службових осіб об'єктів охорони та інших осіб дотримання пропускного та внутрішньо об’єктового режимів;

 • не допускати проникнення осіб та затримувати тих, які намагаються проникнути (проникли) на об'єкт охорони або залишити його, порушуючи встановлені правила, з обов'язковим негайним повідомленням про це територіальний орган внутрішніх справ;

 • протидіяти правопорушникам і негайно повідомляти органи внутрішніх справ про вчинення цими особами злочину або адміністративного правопорушення;

 • під час здійснення пропускного режиму на об'єктах охорони проводити огляд речей фізичних осіб (за їх добровільною згодою), транспортних засобів, вилучення речей і документів, що є знаряддями або предметами правопорушення, перевірку документів, що засвідчують особу, дають право на вхід (вихід) осіб, внесення (винесення), ввезення (вивезення) майна, в'їзд (виїзд) транспортних засобів, зокрема щодо їх відповідності складу матеріальних цінностей, що переміщуються на об'єкти охорони (з об'єктів охорони);

 • проводити відкриту відео та фотозйомку подій як допоміжний засіб запобігання протиправним діям з обов'язковим оприлюдненням на об'єкті, що охороняється, інформації про здійснення таких заходів;

 • забезпечувати належне зберігання відео та фотоматеріалів, отриманих під час здійснення заходів охорони, протягом одного року з можливістю використання їх виключно у службовій діяльності. Після закінчення строку зберігання зазначених матеріалів проводиться їх знищення комісією у складі трьох представників суб'єкта охоронної діяльності із складенням акта знищення відео та фотоматеріалів;

 • забезпечувати цілісність об'єктів охорони та недоторканність майна, що на них зберігається, недоторканність фізичних осіб;

 • припиняти шляхом здійснення заходів реагування правопорушення проти власності, фізичних осіб, порушення режиму роботи об'єктів охорони;

 • негайно у будь-який спосіб повідомляти відповідні правоохоронні органи про вчинення протиправних дій щодо власності, фізичних осіб та інших незаконних дій, що мають ознаки злочину, у місцях здійснення заходів охорони;

 • зберігати таємницю, що охороняється законом, а також конфіденційну інформацію про господарську діяльність суб'єктів господарювання, оголошену такою в установленому порядку, відомості про особисте і сімейне життя фізичних осіб, що стали відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків, крім випадків, передбачених законодавством;

 • надавати послуги, пов’язані з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян,укладати договори з юридичними та фізичними особами на  охорону

 

В сфері запобігання адміністративним правопорушенням виявлення й усунення причин та умов, які сприяють їх вчиненню КП "Муніципальна варта" має наступні повноваження:

 

 • складати акти фіксації виявлених правопорушень та адміністративні протоколи про адміністративні правопорушення на громадян та службових, посадових осіб суб’єктів господарювання, установ, організацій незалежно від форм власності в межах компетенції та порядку передбачених чинним законодавством у сфері благоустрою, порушення громадського порядку тощо;

 • направляти протоколи про адміністративне правопорушення на розгляд органам (посадовим особам), уповноваженим розглядати справи про адміністративні правопорушення відповідно до положень Кодексу України про адміністративні правопорушення;

 • направляти повідомлення громадянам, посадовим та службовим особам суб’єктів господарювання, установ, організацій незалежно від форм власності для надання усних або письмових пояснень та проводити опитування зазначених осіб у зв'язку з порушенням ними вимог законодавства у сфері благоустрою та громадського порядку;

 • здійснювати відповідно до чинного законодавства фото, відеозйомку, звукозапис, як допоміжний засіб для запобігання порушень вимог законодавства у сфері благоустрою, поводження з відходами, захисту прав споживачів, громадського порядку;

 • залучати в установленому порядку фахівців підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції КП "Муніципальна варта";

 • подавати у встановленому порядку пропозиції з розвитку та поліпшення стану благоустрою територій та об'єктів міста,  дотримання громадського порядку;

 • брати участь у межах своєї компетенції, у роботі комісій, утворених міською радою, виконкомом, міським головою, виконавчими органами міської ради;

 • надавати інформацію органам державного контролю відповідно до чинного законодавства;

 • одержувати у встановленому порядку від посадових осіб виконавчих органів міської ради, службових та посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на  Підприємство  завдань;

 • брати участь у пленарних засіданнях сесій міської ради, засіданнях постійних комісій міської ради та виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міським головою, міською радою та її виконавчими органами у встановленому порядку;

 • передавати до державних контролюючих та правоохоронних органів інформацію та матеріали, що свідчать про порушення вимог законодавства у сфері благоустрою, поводження з відходами,охорони довкілля, захисту прав споживачів, охорони праці, громадського порядку;

 • приймати участь та безпосередньо розглядати звернення та скарги підприємств, установ, організацій і громадян з питань, що відносяться до компетенції  КП "Муніципальна варта";

 

 

 

В сфері охорони громадського порядку КП "Муніципальна варта" має наступні повноваження:

 

 • спільно з правоохоронними органами брати участь у забезпеченні охорони громадського порядку і вживати спільними зусиллями заходів до припинення  адміністративних правопорушень і злочинів;


 • надавати органам місцевого самоврядування, правоохоронним органам і іншим суб’єктам комунальної власності допомогу  у боротьбі із злочинами у  сфері  економіки,

 • податкового   законодавства,   а   також   пияцтвом,  наркоманією, порушеннями правил торгівлі та у сфері благоустрою території міст, інших населених пунктів, охорони природи і пам'яток історії та культури;

 • взаємодіяти з органам місцевого самоврядування, правоохоронним органами, суб’єктам комунальної власності, органами громадської самодіяльності у заходах спрямованих на ведення індивідуально-профілактичної    роботи   з   особами, схильними до вчинення адміністративних правопорушень і злочинів.

 

 

Інші повноваження:

 

 • забезпечувати цільове використання закріпленого за ним майна та виділених з бюджетів коштів;

 • вносити  до  органів  державної  влади,  органів місцевого самоврядування,  підприємств,  установ і організацій незалежно від форм власності   пропозиції  щодо  запобігання  адміністративним правопорушенням і злочинам,  виникненню причин і умов, що сприяють їх вчиненню;

 • здійснювати інші повноваження, покладені на КП "Муніципальна варта" відповідно до чинного законодавства.

Взаємодія з органами виконавчої влади,

правоохоронними органами та громадськістю

          КП "Муніципальна варта" при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, управліннями та іншими виконавчими органами  Ірпінської  міської ради, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами і комунальними підприємствами, утвореними міською радою, правоохоронними органами, підприємствами, установами, організаціями незалежно ід форми власності, об’єднаннями громадян, співпрацює з засобами масової інформації.

Для реалізації Статутних повноважень в сфері дотримання громадського порядку та безпеки  КП "Муніципальна варта" та правоохоронні органи спільно організовують взаємодію і надають взаємодопомогу у діяльності, що спрямована на попередження, припинення і розкриття злочинів, адміністративних правопорушень та забезпечення охорони громадського порядку.

Заходи із взаємодії з правоохоронними органами не можуть порушувати зобов'язання суб'єктів охоронної діяльності за договором щодо надання послуг з охорони.

КП "Муніципальна варта" організовує взаємодію з правоохоронними органами у формі:

 • проведення спільних нарад, консультацій;

 • обміну інформацією з питань попередження та припинення правопорушень;

 • інших не заборонених законодавством заходів за умови, якщо не порушуються права та обов'язки підприємства, установи, організації незалежно від форм власності і здійснення таких заходів належить до компетенції відповідного правоохоронного органу.

          Муніципальна варта вивчає, узагальнює та розповсюджує передовий досвід діяльності в сфері захисту бізнесу щодо противоправних посягань (у тому числі закордонний); розробляє та впроваджує нові форми і тактичні прийоми здійснення цієї діяльності; у встановленому порядку організовує підготовку та підвищення кваліфікації працівників.

bottom of page